Tävlingar som liknar Eurovision Song Contest

När något som sänds i TV eller som når ut till många människor blir populärt, så kommer det automatiskt att medföra att massor av olika spin-offs skapas. Här vill naturligtvis dessa skapare av de olika spin-offs som finns leva på hypen av originalprogrammet. Ibland går detta bra och ibland kommer det inte att gå så bra. Då det gäller Eurovision Song Contest så finns det naturligtvis många av dessa som faktiskt klarat sig riktigt bra.

En av dessa, och kanske den mest välkända för alla svenskar, är Östersjöfestivalen, Baltic Song Contest, som alltid hålls i Karlshamn. Efter detta finns det massor av alla de olika sångtävlingar som har skapats med Eurovision Song Contest som grund. Kanske är det till och med så att nästan varje land som är med i denna show har sin egen lilla spin-off. Om inte så kommer den säkerligen inom kort.